HP - slider

AgriHub SK

Poďme urobiť slovenské poľnohospodárstvo modernejšie, udržateľné a konkurencieschopné

HP - blue

Dávame poľnohospodárstvu iný rozmer

Poľnohospodárstvo 4.0  Ukážeme vám ako na to.

Blogs

Pozvánka na webinár Používanie údajov Sentinel-1 na monitorovanie výroby

V mene Českej technologickej platformy pre poľnohospodárstvo v spolupráci s WIRELESSINFO a Plan4all z.s. by sme vás radi pozvali na webinár Využitie satelitných údajov Sentinel-1 na monitorovanie produkcie, ktorý sa uskutoční online 16. novembra o 13:00.

Počas webinára vám Karel Charvát (Wirelessinfo) a Heřman Šnevajs (Plan4all) predstavia využitie kombinácie satelitov Sentinel 1 a Sentinel 2 európskeho programu Copernicus. Počas prednášky predvedú využitie rôznych indexov na hodnotenie celkovej dynamiky porastov, monitorovanie heterogenity porastov a zmien počas sezóny, ako aj klasifikáciu porastov na základe časových radov.

Zaregistrovať sa môžete ZDARMA prostredníctvom tohto odkazu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

00

More Blog Entries

thumbnail
thumbnail

0 Comments

HP - call

Chcete sa stať súčasťou AgriHubu?

HP - mapa

Partneri

HP - about

Agrihub SK, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EÚ za viac ako 20 miliónov EUR realizovaný v rámci programu Horizont 2020, ktorý združuje viac ako 164 partnerov v európskom poľnohospodársko - potravinárskom odvetví. Projekt je zameraný na digitalizáciu európskeho poľnohospodárstva s podporou poľnohospodárskeho inovačného ekosystému venovaného excelentnosti, udržateľnosti a úspechu.

Vývoj a využívanie digitálnych riešení je možné prostredníctvom prepojenia ekosystémov 140 digitálnych inovačných klastrov zabudovaných do 9 regionálnych klastrov, ktoré vedú organizácie, ktoré sú úzko prepojené na iniciatívy a fondy regionálnej digitalizácie.

Viac o projekte
Image description