HP - slider

AgriHub SK

Poďme urobiť slovenské poľnohospodárstvo modernejšie, udržateľné a konkurencieschopné

HP - blue

Dávame poľnohospodárstvu iný rozmer

Poľnohospodárstvo 4.0  Ukážeme vám ako na to.

Blogs

thumbnail

Lepsrojekt cloud umožňuje prostřednictvím webového prostředí JupyterHub analyzovat prostorová, statistická a další data včetně jejich publikace. Na...

thumbnail

Jedním z pilířů iniciativy “digitalizace evropského průmyslu” je tvorba digitálních inovačních hubů, jejichž účelem je návrh a vývoj inteligentních...

thumbnail

Únorový program Otevřeného jara zahajujeme webinářem věnovaným autonomní telemetrické IoT stanici – Agronode. Cílem tohoto webináře je seznámit...

thumbnail

12.1.2021, 13:00 Jedním ze způsobů, jak zvýšit efektivitu hospodaření na zemědělské půdě jsou variabilně provádění pěstební zásahy využívající...

thumbnail

27. 10. 2020, 2:30 PM CET Program webináře EUXDAT relevance towards Biodiversity. Karel Charvát (CoO) - 10 min Lepší hospodaření s půdou...

thumbnail

Tým partnerů právě končícího evropského projektu EUXDAT, mezi kterými jsou také společnosti WIRELESSINFO a Plan4all, pro vás připravil závěrečnou...

Showing 19 - 24 of 28 results.

HP - call

Chcete sa stať súčasťou AgriHubu?

HP - mapa

Partneri

HP - about

Agrihub SK, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EÚ za viac ako 20 miliónov EUR realizovaný v rámci programu Horizont 2020, ktorý združuje viac ako 164 partnerov v európskom poľnohospodársko - potravinárskom odvetví. Projekt je zameraný na digitalizáciu európskeho poľnohospodárstva s podporou poľnohospodárskeho inovačného ekosystému venovaného excelentnosti, udržateľnosti a úspechu.

Vývoj a využívanie digitálnych riešení je možné prostredníctvom prepojenia ekosystémov 140 digitálnych inovačných klastrov zabudovaných do 9 regionálnych klastrov, ktoré vedú organizácie, ktoré sú úzko prepojené na iniciatívy a fondy regionálnej digitalizácie.

Viac o projekte
Image description