HP - slider

AgriHub SK

Poďme urobiť slovenské poľnohospodárstvo modernejšie, udržateľné a konkurencieschopné

HP - blue

Dávame poľnohospodárstvu iný rozmer

Poľnohospodárstvo 4.0  Ukážeme vám ako na to.

Blogy

Agrihub INSPIRE Hackathon: Challenge #3 Agro Environmental Services

This challenge will identify all data and information resources relevant for the agri-food sector and provide an unified access, including utilisation of Copernicus and INSPIRE initiatives, taking into the consideration progres in Open Data and eGoverment. Special focus will be on establishment of the synergies with Destination Earth activities. In addition, it will support identification of use cases, where such data and services might help to improve the current situation, or deliver new innovations. For selected use-cases, pilot implementations will be supported in order to address main involved stakeholders and deliver outcomes with potential for further re-use and development. Examples of initial use-cases proposals:

  • Mapping of cultivated crops – from to support control under the Common Agricultural Policy to e.g. determining the structure of cultivated crops for various analytical purposes.  (related to Challenge #1)
  • Soil erosion identifiable by satellite imagery. 

Access to the digital data shall be provided via DIH services machines (application programming interface) and applications (human readable interface) in order to ensure compliance with relevant interoperability policies and standards. Specific selection of relevant datasets from Copernicus and INSPIRE will take place, whilst interacting with stakeholders aiming to collect user requirements. Where possible data resources made available under the open data licence will be identified and relevant eGovernment services and application components analysed in order to build on existing and operational components. 

After the selection of the most relevant use-cases, pilot interfaces will be developed providing specific products and services to the target groups. These interfaces will be in the form of OpenAPIs as well as web and mobile applications, providing evidence of improved situation in specific areas. Whilst implementing this innovation experiment, relevant intervention logic will be applied in order to support the aims and mission of AgriHub CZ&SK.

CHALLENGE GOAL: This challenge will identify all data and information resources relevant for the agri-food sector and provide an unified access, including utilisation of Copernicus and INSPIRE initiatives, taking into the consideration progres in Open Data and eGoverment.

The registration for the challenges is open! Are you interested in extending current experiments available at Slovak Agrihub?

Register for this hackathon challenge

00

Ďalšie blogové príspevky

thumbnail
thumbnail

Pridať komentáre

HP - call

Chcete sa stať súčasťou AgriHubu?

HP - mapa

Partneri

 

 

Iniciátori výzvy

 
 

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

Kontakt: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. - Zuzana.Palkova@uniag.sk

 

Technická univerzita
v Košiciach

Kontakt: doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD.

marcela.bindzarova.gergelova@tuke.sk

KAJO s.r.o.

Kontakt: Ing. Milan Kalaš 
milan.kalas@kajoservices.com

NEW EDU

Kontakt: palko.michal22@gmail.com

 

RES & GIS

Kontakt: resgis.sro@gmail.com

 

 

ADDSSEN s.r.o.

Kontakt: Miroslav Konečný 
konecny@addssen.eu 

HP - about

Agrihub SK, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EÚ za viac ako 20 miliónov EUR realizovaný v rámci programu Horizont 2020, ktorý združuje viac ako 164 partnerov v európskom poľnohospodársko - potravinárskom odvetví. Projekt je zameraný na digitalizáciu európskeho poľnohospodárstva s podporou poľnohospodárskeho inovačného ekosystému venovaného excelentnosti, udržateľnosti a úspechu.

Vývoj a využívanie digitálnych riešení je možné prostredníctvom prepojenia ekosystémov 140 digitálnych inovačných klastrov zabudovaných do 9 regionálnych klastrov, ktoré vedú organizácie, ktoré sú úzko prepojené na iniciatívy a fondy regionálnej digitalizácie.

Viac o projekte
Image description