HP - slider

AgriHub SK

Poďme urobiť slovenské poľnohospodárstvo modernejšie, udržateľné a konkurencieschopné

HP - blue

Dávame poľnohospodárstvu iný rozmer

Poľnohospodárstvo 4.0  Ukážeme vám ako na to.

Blogy

Agrihub INSPIRE Hackathon: Finálne vyhodnotenie výsledkov

Agrihub INSPIRE hackathon 2021, zameraný na vývoj a inovácie v oblasti poľnohospodárstva, geopriestorových aplikácií, diaľkového prieskumu Zeme a GNSS, vstupuje po dvoch mesiacoch hackingu do svojej záverečnej fázy, ktorá je naplánovaná na stredu 15. decembra o 13:00 SEČ! Do všetkých 8 výziev, ktorých cieľom je podporiť digitálne inovačné centrá v Českej republike a na Slovensku, sa zapojilo viac ako 30 účastníkov. Výsledky hackathonu vyhodnotí medzinárodná odborná porota.

Počas tohto webinára sa dozviete, ktoré tri najlepšie tímy vybrala porota, a oboznámite sa s výsledkami jednotlivých úloh.

Zaujímajú vás výsledky Agrihub INSPIRE hackathonu? Neváhajte a zaregistrujte sa na túto záverečnú prezentáciu výsledkov!

0
00

Ďalšie blogové príspevky

thumbnail
thumbnail

Pridať komentáre

HP - call

Chcete sa stať súčasťou AgriHubu?

HP - mapa

Partneri

 

 

Iniciátori výzvy

 
 

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

Kontakt: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. - Zuzana.Palkova@uniag.sk

 

Technická univerzita
v Košiciach

Kontakt: doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD.

marcela.bindzarova.gergelova@tuke.sk

KAJO s.r.o.

Kontakt: Ing. Milan Kalaš 
milan.kalas@kajoservices.com

NEW EDU

Kontakt: palko.michal22@gmail.com

 

RES & GIS

Kontakt: resgis.sro@gmail.com

 

 

ADDSSEN s.r.o.

Kontakt: Miroslav Konečný 
konecny@addssen.eu 

HP - about

Agrihub SK, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EÚ za viac ako 20 miliónov EUR realizovaný v rámci programu Horizont 2020, ktorý združuje viac ako 164 partnerov v európskom poľnohospodársko - potravinárskom odvetví. Projekt je zameraný na digitalizáciu európskeho poľnohospodárstva s podporou poľnohospodárskeho inovačného ekosystému venovaného excelentnosti, udržateľnosti a úspechu.

Vývoj a využívanie digitálnych riešení je možné prostredníctvom prepojenia ekosystémov 140 digitálnych inovačných klastrov zabudovaných do 9 regionálnych klastrov, ktoré vedú organizácie, ktoré sú úzko prepojené na iniciatívy a fondy regionálnej digitalizácie.

Viac o projekte
Image description