HP - slider

AgriHub SK

Poďme urobiť slovenské poľnohospodárstvo modernejšie, udržateľné a konkurencieschopné

HP - blue

Dávame poľnohospodárstvu iný rozmer

Poľnohospodárstvo 4.0  Ukážeme vám ako na to.

Blogy

Konferencia ŽIVÁ KRAJINA - 2. marec, 2022

Najvýznamnejšia udalosť o regeneratívnom poľnohospodárstve v Českej republike. Perspektívy znižovania uhlíkovej stopy v poľnohospodárstve. Budúcnosť pre pôdu, krajinu aj poľnohospodársku produkciu. Buďte pri tom.

Trápi vás zhoršujúca sa kvalita slovenskej pôdy a chcete hospodáriť udržateľnejšie? Alebo riešite rastúce náklady vo vašom poľnohospodárskom podniku? Regeneratívny spôsob hospodárenia ponúka novú cestu. Ide o celostnú metódu a návrat k prírodným mechanizmom podložený súčasnými vedeckými poznatkami o pôde s využitím najmodernejších technológií.

Na prvom ročníku Konferencie ŽIVÁ KRAJINA stretnete tie najpovolanejšie. Predstaví vám stratégiu verejnej podpory, vedecké štúdie aj príklady z praxe. Všetci vieme, že v čase klimatickej krízy a prívalu legislatívnych zmien je prístup ku kvalitným informáciám kľúčový pre budúci úspech a dobrú spoluprácu s existujúcimi aj budúcimi partnermi.

Pôsobíte v rastlinnej alebo živočíšnej produkcii v konvenčnom či ekologickom režime? Načerpajte inšpiráciu od špičkových odborníkov v poľnohospodárstve.

Urobte s nami krok k ziskovému a pritom šetrnému hospodáreniu.

Živá krajina - vstupenky

00

Ďalšie blogové príspevky

thumbnail
thumbnail

Pridať komentáre

HP - call

Chcete sa stať súčasťou AgriHubu?

HP - mapa

Partneri

 

 

Iniciátori výzvy

 
 

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

Kontakt: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. - Zuzana.Palkova@uniag.sk

 

Technická univerzita
v Košiciach

Kontakt: doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD.

marcela.bindzarova.gergelova@tuke.sk

KAJO s.r.o.

Kontakt: Ing. Milan Kalaš 
milan.kalas@kajoservices.com

NEW EDU

Kontakt: palko.michal22@gmail.com

 

RES & GIS

Kontakt: resgis.sro@gmail.com

 

 

ADDSSEN s.r.o.

Kontakt: Miroslav Konečný 
konecny@addssen.eu 

HP - about

Agrihub SK, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EÚ za viac ako 20 miliónov EUR realizovaný v rámci programu Horizont 2020, ktorý združuje viac ako 164 partnerov v európskom poľnohospodársko - potravinárskom odvetví. Projekt je zameraný na digitalizáciu európskeho poľnohospodárstva s podporou poľnohospodárskeho inovačného ekosystému venovaného excelentnosti, udržateľnosti a úspechu.

Vývoj a využívanie digitálnych riešení je možné prostredníctvom prepojenia ekosystémov 140 digitálnych inovačných klastrov zabudovaných do 9 regionálnych klastrov, ktoré vedú organizácie, ktoré sú úzko prepojené na iniciatívy a fondy regionálnej digitalizácie.

Viac o projekte
Image description