HP - slider

AgriHub SK

Poďme urobiť slovenské poľnohospodárstvo modernejšie, udržateľné a konkurencieschopné

HP - blue

Dávame poľnohospodárstvu iný rozmer

Poľnohospodárstvo 4.0  Ukážeme vám ako na to.

Blogy

Pozvánka na webinár Používanie údajov Sentinel-1 na monitorovanie výroby

V mene Českej technologickej platformy pre poľnohospodárstvo v spolupráci s WIRELESSINFO a Plan4all z.s. by sme vás radi pozvali na webinár Využitie satelitných údajov Sentinel-1 na monitorovanie produkcie, ktorý sa uskutoční online 16. novembra o 13:00.

Počas webinára vám Karel Charvát (Wirelessinfo) a Heřman Šnevajs (Plan4all) predstavia využitie kombinácie satelitov Sentinel 1 a Sentinel 2 európskeho programu Copernicus. Počas prednášky predvedú využitie rôznych indexov na hodnotenie celkovej dynamiky porastov, monitorovanie heterogenity porastov a zmien počas sezóny, ako aj klasifikáciu porastov na základe časových radov.

Zaregistrovať sa môžete ZDARMA prostredníctvom tohto odkazu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

00

Ďalšie blogové príspevky

thumbnail
thumbnail

Pridať komentáre

HP - call

Chcete sa stať súčasťou AgriHubu?

HP - mapa

Partneri

 

 

Iniciátori výzvy

 
 

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

Kontakt: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. - Zuzana.Palkova@uniag.sk

 

Technická univerzita
v Košiciach

Kontakt: doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD.

marcela.bindzarova.gergelova@tuke.sk

KAJO s.r.o.

Kontakt: Ing. Milan Kalaš 
milan.kalas@kajoservices.com

NEW EDU

Kontakt: palko.michal22@gmail.com

 

RES & GIS

Kontakt: resgis.sro@gmail.com

 

 

ADDSSEN s.r.o.

Kontakt: Miroslav Konečný 
konecny@addssen.eu 

HP - about

Agrihub SK, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EÚ za viac ako 20 miliónov EUR realizovaný v rámci programu Horizont 2020, ktorý združuje viac ako 164 partnerov v európskom poľnohospodársko - potravinárskom odvetví. Projekt je zameraný na digitalizáciu európskeho poľnohospodárstva s podporou poľnohospodárskeho inovačného ekosystému venovaného excelentnosti, udržateľnosti a úspechu.

Vývoj a využívanie digitálnych riešení je možné prostredníctvom prepojenia ekosystémov 140 digitálnych inovačných klastrov zabudovaných do 9 regionálnych klastrov, ktoré vedú organizácie, ktoré sú úzko prepojené na iniciatívy a fondy regionálnej digitalizácie.

Viac o projekte
Image description