Site - header

 

Senslog

 

 

Senslog

Aplikácia SensLog je serverová aplikácia určená pre správu senzorových dát s webovým rozhraním. SensLog je riešenie vhodné pre statický in-situ monitoring rôznych javov (meteo stanice), ale  aj pre senzory umiestnené na mobilnom nosiči (napr. sledovanie strojov). 

 

Aplikácia SensLog vykonáva následujúce kroky:

  • prijíma merané dáta buď priamo zo senzorového zariadenia alebo nepriamo z akýchkoľvek sprostredkujúcich prvkov,

  • ukladá prijaté dáta do dátového modelu, ktorý je implementovaný do objektovo-relačnej databáze s priestorovým rozšírením

  • predpripravené  prijaté dáta pre ďalšie rýchlejšie vyhľadávanie a analýzy,

  • uložené dáta sú publikované cez systém webových služieb prostredníctvom vizualizačných aplikácií alebo iných užívateľských aplikácií.

SensLog využíva vo webových službách formáty JSON, GeoJSON, XML, CSV a pod. Zároveň obsahuje rozhranie pre senzorové dáta podľa normy OGC SOS verzie 1.0. Viac informácií je možné nájsť na samostatných stránkach aplikácie.

http://www.senslog.org/ GITHUB