HP - slider

AgriHub SK

Poďme urobiť slovenské poľnohospodárstvo modernejšie, udržateľné a konkurencieschopné

HP - blue

Dávame poľnohospodárstvu iný rozmer

Poľnohospodárstvo 4.0  Ukážeme vám ako na to.

Blogy

Agro Domain support in Slovakia as part of the 2. INSPIRE ESPUS conference

Venue: 30/06/2022, 13:00 – 16:00 CEST

The webinar will take part during the 2. INSPIRE ESPUS conference, where a dedicated session will be held with the focus on the Agro domain support in Slovakia. 

Aside from the presentation of the Innovation Experiment 3 Agro environmental services, a wide range of contributions will be provided from the public, private, academia and R&D organizations. 

Webinar will provide the opportunity to disseminate the information about the Smartagrihubs, Agrihub CZ&SK and other agrifood related initiatives, organizations and stakeholders.

Agenda:

 • 13:00 – 13:30 INSPIRE implementations across the Europe (Thorsten Reitz,  WeTransform)
 • 13:00 – 14:00 Podpora vesmírnych aktivít na Slovensku (Daniel Šagáth, Slovak space office)
 • 14:00 – 14:20 Geo aktivity rezortu Pôdohospodárstva (Jakub Soldán, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
 • 14:20 – 14:30 Break
 • 14:30 – 15:00 Systémy na podporu rozhodovania v poľnohospodárstve (Radovan Hilbert, YMS)
 • 15:00 – 15:30 Agro Environmentálne Služby (Marcela Bindzárová Gergeľová, Technická univerzita Košice)  
 • 15:30 – 15:50 Aplikácia digitálneho prieskumu zeme pre potreby agrosektoru (Miroslav Garaj, DIMATZ / Technická univerzita Košice)

What is the theme, problems we address?

 • Space sector awareness raising
 • Introduction of data and technological possibilities 
 • Community support 
 • Identification of opportunities 
 • Geoinformation platform

Website: https://inspire.gov.sk/clanky/pozvanka-na-2-inspire-espus-konferenciu 

00

Ďalšie blogové príspevky

thumbnail
thumbnail

Pridať komentáre

HP - call

Chcete sa stať súčasťou AgriHubu?

HP - mapa

Partneri

 

 

Iniciátori výzvy

 
 

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

Kontakt: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. - Zuzana.Palkova@uniag.sk

 

Technická univerzita
v Košiciach

Kontakt: doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD.

marcela.bindzarova.gergelova@tuke.sk

KAJO s.r.o.

Kontakt: Ing. Milan Kalaš 
milan.kalas@kajoservices.com

NEW EDU

Kontakt: palko.michal22@gmail.com

 

RES & GIS

Kontakt: resgis.sro@gmail.com

 

 

ADDSSEN s.r.o.

Kontakt: Miroslav Konečný 
konecny@addssen.eu 

HP - about

Agrihub SK, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EÚ za viac ako 20 miliónov EUR realizovaný v rámci programu Horizont 2020, ktorý združuje viac ako 164 partnerov v európskom poľnohospodársko - potravinárskom odvetví. Projekt je zameraný na digitalizáciu európskeho poľnohospodárstva s podporou poľnohospodárskeho inovačného ekosystému venovaného excelentnosti, udržateľnosti a úspechu.

Vývoj a využívanie digitálnych riešení je možné prostredníctvom prepojenia ekosystémov 140 digitálnych inovačných klastrov zabudovaných do 9 regionálnych klastrov, ktoré vedú organizácie, ktoré sú úzko prepojené na iniciatívy a fondy regionálnej digitalizácie.

Viac o projekte
Image description