Site - header

 

Site - page - o projektu

AgriHub SK - slovenské poľnohospodárské inovačné centrum

Hlavným cieľom Slovenského poľnohospodárskeho inovačného hubu “AgriHub SK” je podpora inovácií založených na údajoch a technológiách, ktoré umožnia ekologický a efektívny rozvoj agrosektora a posilnia tak jeho celospoločenské prínosy. AgriHub SK bude predstavovať otvorenú platformu, zameranú na podporu spolupráce medzi farmármi, výskumníkmi, vývojármi alebo samotnými úradníkmi. Jednou z ambícií AgriHub SK bude vytvárať prepojenia medzi poskytovateľmi a používateľmi rôznych foriem digitálnych údajov a s tým súvisiacich technológií. Porfólio cieľových skupín je preto otvorené zástupcom verejného, súkromného, neziskového a akademického sektora, nevynímajúc odbornú a laickú verejnosť. 

AgriHub SK poskytne priestor na lepšie zadefinovanie problémových oblastí s ohľadom na prenos inovácií, skúseností a poznatkov dobrej praxe prostredníctvom identifikácie projektových príležitostí a hľadania príležitostí pre podporu ich implementácie.

Partneri

 

 

Iniciátori výzvy

 
 

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

Kontakt: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. - Zuzana.Palkova@uniag.sk

 

Technická univerzita
v Košiciach

Kontakt: doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD.

marcela.bindzarova.gergelova@tuke.sk

KAJO s.r.o.

Kontakt: Ing. Milan Kalaš 
milan.kalas@kajoservices.com

NEW EDU

Kontakt: palko.michal22@gmail.com

 

RES & GIS

Kontakt: resgis.sro@gmail.com

 

 

ADDSSEN s.r.o.

Kontakt: Miroslav Konečný 
konecny@addssen.eu