ie_4_part0

 

RIADENIE ZÁVLAH

 

Inovačný Experiment 4

 

Tento inovačný experiment poskytne odporúčania pre integráciu existujúcich klimatických dát, dát IoT a dát Európskeho programu Copernius.

ie_4_part1

 

Agrihub INSPIRE Hackathon 2021

Hlavným cieľom výzvy definovanej pre Agrihub INSPIRE Hackathon bolo nevrženie systému, ktorý využíva dáta GIS (DEM dna nádrže, dáta o povodí, predpoveď počasia - minimálne zrážky) na vytvorenie nástroja WebGIS, ktorý poľnohospodárovi umožní zistiť aktuálne množstvo vody v nádrži na závlahovú vodu a predpoveď prítoku vody počas/po daždi. To poľnohospodári pomôže pri rozhodovaní, koľko/ako často/ktoré plodiny bude zavlažovať v súlade s nadchádzajúcou zmenou klímy.

Postup a výsledky sú popísané v nasledujúcom dokumente a tiež v prezentácii nižšie.

 

IE2_Report na stiahnutie [PDF, 274kB]

 

 

 

 

 

ie_4_part2

 

 

KONTAKTY

 

 
 
 
 

Jakub Fuska

Kontakt: jakub.fuska@uniag.sk