Site - header

 

vyvoj vegetace_ popis

 

Vývoj vegetácie zo satelitných dát

Táto mapová aplikácia slúži poľnohospodárskym podnikom, jednotlivým poľnohospodárom a odbornej verejnosti lepšie porozumieť aktuálnemu stavu a vývoji vegetácie na poli. Výstupy z aplikácie sú využiteľné aj vo finančnom sektore, potravinárstve a verejnej správe. Vývoj plodín je analyzovaný s využitím časových radov satelitných snímok z družíc Sentinel-1 a ​​Sentinel-2 európskeho vesmírneho programu Copernicus. Rast a hustota vegetácie na poli sú v priebehu vegetačnej sezóny nerovnomerné a premietajú sa do odberu živín, ktoré sú dodávané formou hnojív, a použitia prostriedkov na ochranu rastlín. Cieľom mapové aplikácie je pomôcť poľnohospodárom s precíznymi zásahmi na poli - v pravý čas, na pravom mieste, v pravom množstve.

 

 

 

vyvoj vegetace_ popis2

Aplikácia je dostupná pre nasledujúce oblasti