ie_1_detekce_plodin_content

 

DETEKCIA PLODÍN

 

Inovačný Experiment 1

 

Inovačný experiment je založený na analýze časových radov z družíc Sentinel 1 a Sentinel 2 a ďalších dát s využitím metód umelej inteligencie. Tieto výstupy budú ponúkané poradenským službám pre poľnohospodárstvo, finančnému a verejnému sektoru.

ie_1_part1

 

Agrihub INSPIRE Hackathon 2021

Na základe dlhodobej vízie boli pre tento hackathon naplánované tri experimenty:

  • použitie rôznych vstupných dátových sád
  • predspracovať vstupné dátové sady pomocou neriadenej klasifikácie
  • zlepšiť presnosť klasifikácie z družice Sentinel-1 vyhladením dát z družice Sentinel-1

Všetky tri experimenty boli úspešne realizované; postup a výsledky sú popísané v nasledujúcom dokumente a tiež vo videu nižšie.
Okrem experimentov, ktoré mali viesť k vyššej presnosti, bolo cieľom výzvy nájsť reálne aplikácie na detekciu plodín.

 

IE1_Report na stiahnutie [PDF, 6219kB]

 

 

 

 

 

ie_1_part2

 

 

KONTAKTY

 

 
 
 

Heřman Šnevajs

Kontakt: herman.snevajs@wirelessinfo.cz

Jana Seidlová

Kontakt:  janaseidlova5@gmail.com