HP - slider

AgriHub SK

Poďme urobiť slovenské poľnohospodárstvo modernejšie, udržateľné a konkurencieschopné

HP - blue

Dávame poľnohospodárstvu iný rozmer

Poľnohospodárstvo 4.0  Ukážeme vám ako na to.

Blogy

thumbnail

Hlavným poslaním tohto 12-mesačného projektu financovaného z H2020 projektu SmartAgriHubs je podpora digitálnych inovácií v poľnohospodárstve,...

thumbnail

ZISTITE SI VIAC o výzvach a zaregistrujte sa na svoju obľúbenú výzvu (výzvy)! ...

thumbnail

Prevádzka poľnohospodárskej techniky výrazne ovplyvňuje ekonomickú ziskovosť hospodárenia s plodinami. Predovšetkým spotreba paliva, pracovnú záťaž...

thumbnail

Dobrý zdravotný a nutričný stav plodín, ako aj optimálne fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy sú dôležité znakmi účinku iných...

thumbnail

Recent advancement in predictive skill and spatio-temporal resolution of short-term forecasts as well as availability of seasonal weather forecasts...

thumbnail

The challenge is focused on the calculation of the water reservoir storage capacity based on the DEM of reservoir bottom and current water level...

HP - call

Chcete sa stať súčasťou AgriHubu?

HP - mapa

Partneri

 

 

Iniciátori výzvy

 
 

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

Kontakt: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. - Zuzana.Palkova@uniag.sk

 

Technická univerzita
v Košiciach

Kontakt: doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD.

marcela.bindzarova.gergelova@tuke.sk

KAJO s.r.o.

Kontakt: Ing. Milan Kalaš 
milan.kalas@kajoservices.com

NEW EDU

Kontakt: palko.michal22@gmail.com

 

RES & GIS

Kontakt: resgis.sro@gmail.com

 

 

ADDSSEN s.r.o.

Kontakt: Miroslav Konečný 
konecny@addssen.eu 

HP - about

Agrihub SK, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EÚ za viac ako 20 miliónov EUR realizovaný v rámci programu Horizont 2020, ktorý združuje viac ako 164 partnerov v európskom poľnohospodársko - potravinárskom odvetví. Projekt je zameraný na digitalizáciu európskeho poľnohospodárstva s podporou poľnohospodárskeho inovačného ekosystému venovaného excelentnosti, udržateľnosti a úspechu.

Vývoj a využívanie digitálnych riešení je možné prostredníctvom prepojenia ekosystémov 140 digitálnych inovačných klastrov zabudovaných do 9 regionálnych klastrov, ktoré vedú organizácie, ktoré sú úzko prepojené na iniciatívy a fondy regionálnej digitalizácie.

Viac o projekte
Image description