HP - slider

AgriHub SK

Poďme urobiť slovenské poľnohospodárstvo modernejšie, udržateľné a konkurencieschopné

HP - blue

Dávame poľnohospodárstvu iný rozmer

Poľnohospodárstvo 4.0  Ukážeme vám ako na to.

Blogy

OLU4Africa nominovaný na ceny WSIS 2022

S potešením vám oznamujeme, že mapová kompozícia Open Land Use for Africa (OLU4Africa) vyvinutá v rámci niekoľkých INSPIRE Hackathonů byla nominována na World Summit on the Information Society Prizes 2022!

Vývoj dátových sadov OLU4Africa začal počas Nairobi INSPIRE Hackathonu v roku 2019 proskúšaním otvorených dátových zdrojov, ktoré by mohli byť súčasťou vybudovaných OLU4Africa. Úsilí pokračovalo hneď v nasledujúcom roce dalším africkým INSPIRE Hackathonem, Kampala INSPIRE Hackathon 2020. Tehdy byla vytvořena první mapa využití regionu východní Afriky. Od tej doby prošel dataset dalším vývojem v Open Spring INSPIRE Hackathon a jeho vývoj bude pokračovať aj tento rok počas nadchádzajúceho – AgriHub INSPIRE Hackathonu 2022. Tým stojící za vývojem OLU4Africa se skládá z účastníků z Ugandy, Keni, Nigérie, Etiopie , Zambii, Egyptě a Tanzanii .

Hlavným cieľom OLU4Africa je vytvoriť otvorenú bezproblémovú harmonizovanú vektorovú viacúčelovú a viacvrstvovú mapu využitie pôdy a krajinného pokryvu Afriky z dostupných zdrojov otvorených dát. OLU4Africa je založený na súčasne vyvíjenom dátovom modeli OLU verze 2. Témata krajinného pokryvu a využitie území sú dôležité pre mnoho ľudských činností a akcií, pričom veľmi dôležitým aspektom je ich dostupnosť a aktuálna platnost. OLU4Africa je naplnená dátovými sadami z afrických regiónov, ako je projekt Africover a CCI Land Cover 2016 a novší, ktorý vykonal mapovanie krajinného pokryvu jednotlivých afrických krajín. Potom bolo možné použiť ďalšie značky z OpenStreetMap k identifikácii využitia pôdy okrem značiek „landuse“. Napríklad štítky „prírodní“, „vybavení“, „voľný čas“ a tak ďalej. Mapa ESA CCI LAND COVER (http://2016africalandcover20m.esrin.esa.int/) a klasifikácia snímok z tejto skupiny pre pozorovanie Země jsou rovněž začleněny do procesu tvorby OLU4Africa. Údaje o krajinnom pokryvu jsou odvozeny ze snímků Sentinelu 2 za rok 2016 a majú priestorové rozlíšenie 20 m. Veľkou výhodou použitia tohoto dátového súboru je, že pokryje celý kontinent a je relatívne nový. Nevýhody súvisia s povahou dátových sad (nelze poskytnúť 100% presnosť).

OLU4Africa bude v ďalšom vývoji obohatený o ďalšie dostupné tematické dátové sady; špeciálne zamerané na aktuálnu LULC na mapách stredného a veľkého měřidla. Dostupnosť a dostupnosť tohto produktu môže pomôcť napr. odhaliť zmeny v ekosystémoch v zájmovom území z LULC i klimatického hľadiska.

OLU4Africa je začlenená do SmartAfriHub ( www.smartafrihub.com ), digitálneho inovačného centra pre Afriku.


OLU4Africa bola vybratá do 360 nominovaných projektov z celkového počtu 1 000 návrhov do súťaží WSIS Prizes 2022. Ďalší cieľ je súčasťou vybraných 90 aplikácií, ktoré môžete podporiť VY – SVÝM HLASEM. OLU4Africa je nominovaná v kategórii 13 „AL C7. E-zemědělství“.

Podpořte prosím naše kolegy SVÝM HLASEM do konca marca!

Ako hlasovať pre OLU4Africa?

Registrácia – zaregistrujte sa prosím pod nasledujúcim odkazom, získate overovací email s odkazom
https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Account/Register?ReturnUrl=%2Fnet4%2Fwsis%2Fstocktaking%2FPrizes%2F2022%2FVote 
Prihlásiť sa
V ponuke kliknite na Ceny a potom na tlačidlo Hlasovať (alebo priamo na odkaz nižšie) https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2022 Vyberte kategóriu: AL C7.E-environment a tu môžete hlasovať 😉


 

00

Ďalšie blogové príspevky

thumbnail
thumbnail

Pridať komentáre

HP - call

Chcete sa stať súčasťou AgriHubu?

HP - mapa

Partneri

 

 

Iniciátori výzvy

 
 

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

Kontakt: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. - Zuzana.Palkova@uniag.sk

 

Technická univerzita
v Košiciach

Kontakt: doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD.

marcela.bindzarova.gergelova@tuke.sk

KAJO s.r.o.

Kontakt: Ing. Milan Kalaš 
milan.kalas@kajoservices.com

NEW EDU

Kontakt: palko.michal22@gmail.com

 

RES & GIS

Kontakt: resgis.sro@gmail.com

 

 

ADDSSEN s.r.o.

Kontakt: Miroslav Konečný 
konecny@addssen.eu 

HP - about

Agrihub SK, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EÚ za viac ako 20 miliónov EUR realizovaný v rámci programu Horizont 2020, ktorý združuje viac ako 164 partnerov v európskom poľnohospodársko - potravinárskom odvetví. Projekt je zameraný na digitalizáciu európskeho poľnohospodárstva s podporou poľnohospodárskeho inovačného ekosystému venovaného excelentnosti, udržateľnosti a úspechu.

Vývoj a využívanie digitálnych riešení je možné prostredníctvom prepojenia ekosystémov 140 digitálnych inovačných klastrov zabudovaných do 9 regionálnych klastrov, ktoré vedú organizácie, ktoré sú úzko prepojené na iniciatívy a fondy regionálnej digitalizácie.

Viac o projekte
Image description