Site - header

 

HSlayers NG

 

 

HSlayers NG

Programová knižnica, ktorá rozširuje možnosti OpenLayers (aktuálna verzia 6) a poskytuje tak základ pre tvorbu mapových aplikácií, vrátane účelových komponentov ako sú správca mapových vrstiev, odkaz na mapu, prípadne tlač mapovej kompozície. Zobrazovať je možné mapové formáty OGC štandardu, KML alebo GeoJSON vrátane možnosti úpravy štýlov vektorových vrstiev.

Jadro knižnice je tvorené pomocou technológií AngularJS, requireJS a Bootstrap, vďaka ktorým bol zabezpečený rýchly a škálovateľný vývoj. Tieto technológie navyše dodávajúj mapovým aplikáciám moderný a responzívny dizajn.

ng.hslayers.org GITHUB