Site - header

 

Site - page - o projektu

AgriHub SK - slovenské poľnohospodárské inovačné centrum

Hlavným cieľom Slovenského poľnohospodárskeho inovačného hubu “AgriHub SK” je podpora inovácií založených na údajoch a technológiách, ktoré umožnia ekologický a efektívny rozvoj agrosektora a posilnia tak jeho celospoločenské prínosy. AgriHub SK bude predstavovať otvorenú platformu, zameranú na podporu spolupráce medzi farmármi, výskumníkmi, vývojármi alebo samotnými úradníkmi. Jednou z ambícií AgriHub SK bude vytvárať prepojenia medzi poskytovateľmi a používateľmi rôznych foriem digitálnych údajov a s tým súvisiacich technológií. Porfólio cieľových skupín je preto otvorené zástupcom verejného, súkromného, neziskového a akademického sektora, nevynímajúc odbornú a laickú verejnosť. 

AgriHub SK poskytne priestor na lepšie zadefinovanie problémových oblastí s ohľadom na prenos inovácií, skúseností a poznatkov dobrej praxe prostredníctvom identifikácie projektových príležitostí a hľadania príležitostí pre podporu ich implementácie.

Partneri