ie_2_part0

 

MONITOROVANIE STAVU PLODÍN

 

Inovačný Experiment 2

 

Cieľom tohto experimentu je preskúmať metódy sledovania stavu plodín založené na analýze časových radov z družíc Sentinel 1 a Sentinel 2 a ďalších údajov (striedanie plodín, IoT, monitory výnosov, údaje o hnojení, údaje o odbere vzoriek pôdy a plodín, údaje zo senzorov, elektrické vodivosti atď.). Tieto dáta budú analyzované s využitím metód pozorovania Zeme a umelej inteligencie.

ie_2_part1

 

Agrihub INSPIRE Hackathon 2021

V rámci Agrihub INSPIRE Hackathonu sme sa zamerali na využitie časových radov dát Sentinel 2 a Sentinel 1 na zistenie časovej a priestorovej premenlivosti plodín. Účastníci sa zamerali predovšetkým na pšenicu ozimu a dôraz bol&nb kladený na výber indexov, ktoré najlepšie korelujú s obsahom dusíka v plodinách počas rôznych fenologických fázach. Výsledky sú zdokumentované v nasledujúcom súbore.

 

IE2_Report na stiahnutie [PDF, 4420kB]

 

 

 

 

 

ie_2_part2

 

 

KONTAKTY

 

 
 
 

Heřman Šnevajs

Kontakt: herman.snevajs@wirelessinfo.cz

Vincent Onckelet

Kontakt: vincent.onckelet@plan4all.eu