JupyterHub content

JupyterHub

JupyterHub (a jeho predchodca Jupyter Notebook) je nástroj s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý kombinuje živý kód a prezentačnú stránku. Podporovaných je viac ako 100 jazykov (predovšetkým Python, R, Java, Julia, Scala), kód možno rozdeliť na bunky a doplniť komentárom formátovaným pomocou Markdown, HTML, LaTeX, etc.