QGIS layman content

 

Layman QGIS Plugin

Plugin je rozšírením geografického informačného systému QGIS. Ide o klientsku aplikáciu využívanú pre potreby poskytnutia mapových vrstiev pre server Layman. Hlavnou myšlienkou je vytvárať, upravovať vrstvy a mapové kompozície na lokálnych staniciach, ktoré sa nahrajú na server. Aplikácia tiež umožňuje načítavať mapové kompozície / vrstvy v opačnom smere ako klient služieb WMS a WFS. Na použitie je potrebná autorizácia s niektorým z dostupných serverov Liferay.

 

Plugin implementuje REST API Layman servera. 

Dokumentácia je dostupná na:

https://github.com/jirik/layman/blob/master/doc/rest.md 

Aktuálna verzia pluginu je dostupná na:

https://gitlab.com/Vrobel/layman_qgis/-/blob/master/README.md