Site - header

 

Layman

 

Layman

Layman je služba pre publikovanie geopriestorových dát na webe prostredníctvom REST API. Layman podporuje vektorové dáta vo formáte GeoJSON alebo ShapeFile a prostredníctvom vizualizačných nástrojov ich sprístupňuje cez štandardizované rozhrania OGC: Web Map Service, Web Feature Service a Catalogue Service. Layman umožňuje jednoducho publikovať aj veľké súbory dát a to vďaka uploadu týchto súborov po jednotlivých častiach a podpory ich asynchrónneho spracovania...