ie_3_part0

 

AGROENVIRONMENTÁLNE SLUŽBY

 

Inovačný Experiment 3

 

Cieľom tohto experimentu je zabezpečiť využitie programov Copernicus a INSPIRE na podporu poľnohospodársko-potravinárskeho sektora a životného prostredia

ie_3_part1

 

Agrihub INSPIRE Hackathon 2021

Hlavnou motiváciou výzvy definovanej pre Agrihub INSPIRE Hackathon bolo poskytnutie prístupu k priestorovým dátam a podporiť ich využitie v rámci agroenvironmentálneho kontextu. Výzva sa zaoberala tromi nasledujúcimi prípadmi použitia:

  • Prístup k dátam a ich využitie
  • Štrukturálne zmeny vodných kanálov
  • Dynamické zmeny identifikácie krajiny

Postup a výsledky sú popísané v nasledujúcom dokumente a tiež v prezentácii nižšie.

 

IE3_Report na stiahnutie [PDF, 4420kB]

 

 

 

 

 

ie_3_part2

 

 

KONTAKTY

 
 
 
 

Martin Tuchyňa

Kontakt: martin.tuchyna@gmail.com

 
 

Marcela Bindzarova Gergelova

Kontakt:  marcela.gergelova@gmail.com