HP - slider

AgriHub SK

Poďme urobiť slovenské poľnohospodárstvo modernejšie, udržateľné a konkurencieschopné

HP - blue

Dávame poľnohospodárstvu iný rozmer

Poľnohospodárstvo 4.0  Ukážeme vám ako na to.

Blogy

thumbnail

Trápi vás zhoršujúca sa kvalita slovenskej pôdy a chcete hospodáriť udržateľnejšie? Alebo riešite rastúce náklady vo vašom poľnohospodárskom...

thumbnail

Agrihub INSPIRE hackathon 2021, zameraný na vývoj a inovácie v oblasti poľnohospodárstva, geopriestorových aplikácií, diaľkového prieskumu Zeme a...

thumbnail

Online - 7. 12. 2021, 13:00 Program webináře – na co se mohou posluchači těšit: V rámci přednášky Vás Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita v Brně)...

thumbnail

As part of the sustainability of the innovation experiments taking place within the AgriHub CZ&SK project, we decided to include a discussion...

thumbnail

Premýšľate o zapojení do hackathonu a neviete ako na to? Alebo vám stále nie sú jasné ciele výziev? Potom neváhajte využiť túto jedinečnú...

thumbnail

V mene Českej technologickej platformy pre poľnohospodárstvo v spolupráci s WIRELESSINFO a Plan4all z.s. by sme vás radi pozvali na webinár...

HP - call

Chcete sa stať súčasťou AgriHubu?

HP - mapa

Partneri

 

 

Iniciátori výzvy

 
 

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre

Kontakt: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. - Zuzana.Palkova@uniag.sk

 

Technická univerzita
v Košiciach

Kontakt: doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD.

marcela.bindzarova.gergelova@tuke.sk

KAJO s.r.o.

Kontakt: Ing. Milan Kalaš 
milan.kalas@kajoservices.com

NEW EDU

Kontakt: palko.michal22@gmail.com

 

RES & GIS

Kontakt: resgis.sro@gmail.com

 

 

ADDSSEN s.r.o.

Kontakt: Miroslav Konečný 
konecny@addssen.eu 

HP - about

Agrihub SK, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EÚ za viac ako 20 miliónov EUR realizovaný v rámci programu Horizont 2020, ktorý združuje viac ako 164 partnerov v európskom poľnohospodársko - potravinárskom odvetví. Projekt je zameraný na digitalizáciu európskeho poľnohospodárstva s podporou poľnohospodárskeho inovačného ekosystému venovaného excelentnosti, udržateľnosti a úspechu.

Vývoj a využívanie digitálnych riešení je možné prostredníctvom prepojenia ekosystémov 140 digitálnych inovačných klastrov zabudovaných do 9 regionálnych klastrov, ktoré vedú organizácie, ktoré sú úzko prepojené na iniciatívy a fondy regionálnej digitalizácie.

Viac o projekte
Image description